Wypracuj Przyszłość

REGULAMIN PROJEKTU ″WYPRACUJ PRZYSZŁOŚĆ″

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. CELE PROJEKTU

a) Umożliwienie pełnoletnim uczniom ostatnich klas techników oraz ich absolwentom, a także studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia doświadczenia zawodowego, celem znalezienia pierwszej pracy i pozostania na lokalnym rynku pracy

b) Ułatwienie firmom, organizacjom pozarządowym i innym

Wersja o większym kontraście