Wypracuj Przyszłość

Podsumowanie V edycji projektu „Wypracuj Przyszłość”

Zakończyliśmy V edycję projektu „Wypracuj Przyszłość”. Tym samym mamy przyjemność podziękować Państwu za udział w projekcie i ufundowane miejsca stażowe.

Po raz kolejny projekt „Wypracuj Przyszłość” umożliwił ambitnym i młodym ludziom zdobycie pierwszego w życiu doświadczenia zawodowego. Znalezienie pierwszej pracy bez praktyki zawodowej nie jest łatwe, dlatego też Urząd Miejski w Gdańsku organizując projekt „Wypracuj Przyszłość” wspiera studentów i absolwentów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy praktycznej, ułatwiając im w ten sposób wejście na rynek pracy.

Podczas czterech edycji, do projektu zgłosiło się łącznie 124 firmy, które ufundowały 290 miejsc na płatnych praktykach. Jednocześnie zarejestrowaliśmy ponad 1200 zgłoszeń osób zainteresowanych podjęciem stażu.

Mamy nadzieję, że projekt „Wypracuj Przyszłość” przyczynił się do nawiązania przez Fundatorów Staży oraz Stażystów długotrwałych i korzystnych relacji zawodowych.

Zapraszamy do kolejnej edycji projektu.
Więcej informacji: Regulamin

Wersja o większym kontraście