Wypracuj Przyszłość

Podsumowanie IV edycji projektu „Wypracuj Przyszłość”

Zakończyliśmy IV edycję projektu „Wypracuj Przyszłość”. Tym samym mamy przyjemność podziękować Państwu za udział w projekcie i ufundowane miejsca stażowe.

Po raz kolejny projekt „Wypracuj Przyszłość” umożliwił ambitnym i młodym ludziom zdobycie pierwszego w życiu doświadczenia zawodowego. Znalezienie pierwszej pracy bez praktyki zawodowej nie jest łatwe, dlatego też Urząd Miejski w Gdańsku organizując projekt „Wypracuj Przyszłość” wspiera studentów i absolwentów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy praktycznej, ułatwiając im w ten sposób wejście na rynek pracy.

Podczas czterech edycji, do projektu zgłosiło się łącznie 113 firm, które ufundowały 265 miejsc na płatnych praktykach. Jednocześnie zarejestrowaliśmy 1062 zgłoszenia osób zainteresowanych podjęciem stażu.

Mamy nadzieję, że projekt „Wypracuj Przyszłość” przyczynił się do nawiązania przez Fundatorów Staży oraz Stażystów długotrwałych i korzystnych relacji zawodowych.

Zapraszamy do kolejnej edycji projektu.
Więcej informacji: Regulamin