Nabór Fundatorów

Wypracuj Przyszłosć

O Projekcie „Wypracuj Przyszłość”

Celem projektu „Wypracuj Przyszłość” jest umożliwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia zawodowego, ułatwiającego im znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy, a także wsparcie firm poszukujących stażystów, a często również nowych pracowników.

Projekt skierowany jest do studentów i absolwentów studiów wyższych oraz pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów. Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu.

Do projektu można zgłosić się w każdym momencie jego trwania. Czas trwania stażu oraz formę zatrudnienia, indywidualnie określi fundator w porozumieniu ze stażystą. Staż powinien trwać co najmniej 1 miesiąc.

Zapraszamy do udziału!

 

 

Regulamin

Deklaracja dostępności